Popis projektu

Nová germánská medicína

REZERVOVAT TERMÍN

Nová germánská medicína

REZERVOVAT TERMÍN

Rakovina a jiná onemocnění ve světle objevů Dr. Hamera

Nová germánská medicína (German New Medicine, GNM) byla objevena v roce 1981 Dr. med. Ryke Geerd Hamerem. Jde o příčinnou terapii založenou na souběžném zkoumání psychiky, mozku a postiženého orgánu člověka. GNM popisuje biologické souvislosti živého organismu a poukazuje na přímé spojení psychiky, mozku a orgánu tak, jak to dosud neudělala ani klasická, ani alternativní medicína. Jejím hlavním odkazem je právě tato nedělitelná provázanost od psychiky až po orgán, přičemž člověka nelze pojímat mimo kontext souvislostí.

Biologické zákony Nové germánské medicíny nelze aplikovat na onemocnění vzniklé následkem úrazů a mechanických poškození, otravou, radiací a na některé vývojové vady.

Nová germánská medicína formuluje pět biologických zákonů:

  • Železné pravidlo rakoviny (emocionálně-duševní konflikt spouští onemocnění).

  • Dvojfázovost onemocnění (aktivní a léčebná fáze konfliktu)
  • Ontogenetický systém rakoviny a jiných nemocí (reakce orgánů podle jejich zárodečného původu).
  • Ontogenetický systém mikrobů (úloha hub, bakterií a virů v léčebné fázi).
  • Biologický smysl onemocnění (onemocnění je smysluplnou reakcí těla na vzniklou situaci).

Zákony nové germánské medicíny pomáhají pochopit, co se v těle v době nemoci děje a v první řadě se dobrat k příčině stávajících obtíží. Klíčové je pochopení, že samotná nemoc měla kořeny v minulém konfliktu, a nyní jde již o manifestací jeho léčebné fáze. To umožňuje změnu jak v přístupu k nemoci samotné, tak i k příčině, která ji vyvolala.

“Je překvapující, že v době informatizace nikdo reálně neuvažoval o primární úloze lidského mozku při řízení průběhu onemocnění.”
Dr. med. Hamer, zakladatel Nové germánské medicíny