MOŽNOSTI PRO VÁS I VAŠE DĚTI

Access Bars®

Access Energetic Facelift™

Tělesné procesy (The Access Body Processes®)

Kraniosakrální biodynamika

SU JOK jihokorejská tlaková masáž

GNM Nová germánská medicína

LTVJ léčebné techniky VJ

VÍCE O TECHNIKÁCH ACCESS

Access Bars® je základem a hlavním nástrojem Access Consciousness. Kdyby vše, co byste kdy udělali, bylo jen přijímání sezení Bars, stali byste se časem vědomými. Access Bars je jemná ruční technika doteků prstů energetických bodů na Vaší hlavě vztahujícím se k určitým oblastem života.

Během sezení Access Bars se praktik jemně dotýká těchto bodů a uvolňuje elektromagnetický náboj všech myšlenek, představ, postojů, rozhodnutí a domněnek, které Vás mohou omezovat v té konkrétní oblasti života. Jakákoli omezení, která jste si v životě kdy vytvořili, jsou napojena na vaše myšlenky, představy, postoje, rozhodnutí a přesvědčení o nich.

Dotekem 32 bars bodů se začne uvolňovat to, co je uzamčeno, neslouží Vám a je připraveno odejít a nedovoluje Vám věřit, že můžete mít život, o kterém jste vždy věděli, že prostě možný je.

Jedna z věcí, které naprosto změní Váš život a stává se přirozeně na každém sezení Access Bars, je přijímání. Jak často necháme věci jen tak být, snížíme své bariéry a dovolíme jiné osobě, aby nás skutečně obdarovala? Naučit se přijímat je klíčem k tomu, abyste do svého života pozvali více toho, po čem toužíte.

Změní se Váš dosavadní způsob nahlížení na život. V krátké době vnímáte, jak snadno a přirozeně dochází ke změnám a i Vy se stáváte jinými. Novými volbami tvoříte Vaši budoucnost a šťastnější život.

Jen si lehnete, uvolníte se a při úplné relaxaci přijmete, aby bylo o Vás dokonale postaráno. S laskavostí a bez jakýchkoli hodnocení. Sezení je pokaždé jiné, v souladu s vnitřními prioritami klienta. Snadno se stane, že i usnete a jen pocítíte na vlastní kůži tu blaženost lehkosti.

Odcházejí bolesti fyzického těla, zlepšuje se psychika, startují se seberegenerační procesy v těle, urychluje se hojení, uvolňuje se stres a napětí (migrény, epilepsie,…), hojí se kožní potíže, zmírňují se neurovývojové poruchy (PAS, ADHD,..), poruchy myšlení, vnímání, emocí, alergie, astma, akutní i chronická únava a pocity vyčerpanosti strachy, úzkosti, fóbie, deprese, zvyšuje se životní energie, psychická odolnost, odvaha, aktivita, osobní rozvoj ve všech úrovních, radostné žití.

Access Energetický Facelift ™ je tělesný proces, který nevyhlazuje vrásky pouze v obličeji, ale aktivuje podobné procesy v celém těle, podobně jako kraniosakrální biodynamika. Jemným, velmi pečujícím, vnímavým a láskyplným působením energií se uvolňují fascie a zápisy z traumat v těle, obnovují se tak toky energií v celém těle i v jeho biopoli.

Tento proces je silně transformační, mění pohledy na sebe, k sobě i k okolí. Přichází silné sebe uvědomění provázející vděčnost. Jaké nové pocity si s tímto nástrojem dovolíte vnímat?

TSS (Trojnásobné sekvenční systémy) je systém, který se objeví v okamžiku, kdy se doslova zaseknete v nějaké události v minulosti a máte pocit, jako by byla neustále živá a byla Vaší nedílnou součástí.

Umožňuje vyčistit účinky drog, léků, následků po očkování, hormonální antikoncepci, rozpouští Hamerova ložiska, regresní záznamy, psychologické reverzy, příčiny neustále se vracejících obtěžujících situací a stavů či spouštěče nežádoucího chování.

Tělesný proces pro lymfatický systém, systém žláz a jiných toků v těle usnadňuje rozpouštění usazenin a nečistot v těle a pomůže rozproudit nejen lymfu ale všechny tělní tekutiny.

VÍCE O KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMICE

Jemná energetická masáž uvolňující bloky skrze vnímání kraniosakrálního rytmu palpací dlaní na hlavě, trupu i končetinách těla. Kraniosakrální systém je fyziologický systém, který funkčně souvisí s centrálním nervovým systémem, muskulosketetální systémem, autonomním nervovým systémem a endokrinním systémem. Jemným dotykem, vnímáním a pozorováním biodynamiky pole tak dávám vašemu tělu a celé bytosti nejen fyzickou oporu v místech, kde je pro vaše tělo největším přínosem a umožňuji tak uvolnit vaši vlastní vnitřní sílu.

VÍCE O SU JOK, GNM, LTVJ

SU JOK je jihokorejská tlaková technika prováděná na rukou či nohou, kde se nachází projekční systém celého těla na základě podobnosti systému. Je vhodná při akutních obtížích, pomáhá při diagnostice či uvolnění bolesti nebo zlepšení stavu při chronických onemocněních.

GNM je komplexní medicínský systém, popsaný Dr. Ryke Geerd Hamerem, založený na přírodovědeckých zákonech a schématicky popisuje průběh nemoci člověka na úrovni psychika-mozek-orgán. Umožňuje každému člověku nahlédnout na vlastní nemoc z jiného úhlu a nalézt si tak příčinu či spouštěč svých obtíží. Změnou vlastního vědomí (uvědoměním, změnou přístupu k problému) tak dostáváte možnost velmi významně ovlivnit svůj duševní i fyzický zdravotní stav. Jak ráda říkám: stáváte se sobě samými vědomě mocnými 🙂