O MNĚ

Má cesta životem má jeden významný charakter: neustále se učím.

Když jsem ho přijala jako dar a uvědomila si, že i v neustálém zdánlivém chaosu mého života se mohu cítit dobře, mít jasno, rozumět sobě samé, tvořit dle vnitřní potřeby a touhy užitím energetických nástrojů, že mou vrozenou touhou je nalézat v sobě a v jiných vlastní sílu a pravé já, projevila se úleva a uvolnění mnohého do té doby svazujícího.

S tím přišly nové možnosti, stále další uvědomění, vnitřní svoboda a bezpečí, radost, lehkost, vděčnost a ochota dovolit si další nové úhly pohledů, jiná rozhodnutí, větší kvalita a přínos pro sebe i mé okolí.

ČÍM VÁM MOHU PŘISPĚT?

S pokorou a radostí Vám nabízím praktické nástroje k tvorbě Vaší cesty proměny, kterou si tak sami ochotně otevíráte, budujete, měníte a je Vaším opravdovým přínosem přesahujícím dosavadní možnosti a volby.

Stáváte se tak více vědomými, více intuitivními, ochotni přijímat více a tvořit jinak, opouštíte obavy, staré myšlenky a vzorce, uvolňujete napětí, pravdivě a snadněji nasloucháte a komunikujete se svým tělem a jeho potřebami.

Ve své síle jste opravdovým přínosem sobě i Vašemu prostředí ve vzájemných vztazích, to vše v prožívané radosti.

KONTAKTUJTE MĚ

VZDĚLÁNÍ A KURZY

Doktorát z fyzikální chemie (dnes své vzdělání i praxi v oboru vnímám jako nádherný dar vnímat a prožívat energii ve všech jejích podobách i vlastních přeměnách): 2012
Kurz Kraniosakrální terapie (EduSpa): 2016
Kurz LTVJ (Zdeněk Kotvan): 2017
Kurz SU JOK (jihokorejská harmonizační metoda léčby, manželé Bělousovi, nositelé certifikátů Mezinárodní asociace akupunktury Su Jok): 2017
Kurz Duševních příčin chorob a jak na ně – GNM (Nová germánská medicína dr. Ryke Hamera) (manželé Bělousovi): 2017
Kurz Automatické kresby (Alena Vychodilová): 2017
Kurzy Access Consciousness: 2018