O MNĚ

Naplňuje mě radostí a vděčností prostřednictvím jemných dotykových technik vytvářet v tělech i myslích lidí a zvířat změny, které mohou jít za hranice dosavadních možností. Uvědoměním a pozorováním čeho všeho se dá snadno v životě zbavit, co vše se dá přetvořit a co následně je schopen člověk s lehkostí tvořit u toho velmi ráda budu s vámi.

Pracuji jak dětmi, tak s dospělými. Sama pečuji o syna s mnoha zdravotními obtížemi, kterému tyto techniky významně zlepšují zdraví a kvalitu života, jsou jakýmsi kompenzačním cvičením pro jeho tělo a mysl a nejen, že mu umožňují zcela žít bez stresu a fungovat ze všech jeho aktuálních omezení, ale především díky jeho přítomnému uvolnění jeho mysl a tělo následně dělají pokroky daleko snadněji a dávají tak větší prostor vlastní seberegneraci těla.

Co všechno si umožníte přijmout a co všechno spolu vytvoříme, abyste váš život tvořili jako zábavnou hru s lehkostí?

CHCI SI DOPŘÁT

UVOLŇOVACÍ TECHNIKY

Access Consciousness

Access Bars®, Access Energetic Facelift™, tělesné procesy napomáhající uvolnit z těla a mysli závislosti všeho druhu, procesy obnovující tok lymfy a jiné. Přijetím Bars dochází k uvolnění nepříjemných myšlenek, pocitů a emocí, čímž se zvětší prostor, ze kterého mysl i tělo následně funguje zcela jinak – lehčeji, radostněji a přicházejí nové možnosti.

PODROBNOSTI

Kraniosakrální terapie

Uvolňuje bloky skrze vnímání kraniosakrálního rytmu, což je fyziologický systém, který funkčně souvisí s centrálním nervovým systémem, muskulosketetální systémem, autonomním nervovým systémem a endokrinním systémem. Jemným dotykem, vnímáním a pozorováním biodynamiky pole tak dávám vašemu tělu nejen fyzickou oporu v místech, kde je pro vaše tělo největším přínosem a umožňuji tak uvolnit vaši vlastní vnitřní sílu.

PODROBNOSTI

Osobní rozvoj

Osobní konzultace s nastíněním dalších možných úhlů pohledů na zdravotní stav, vnímání života, potřeb, tužeb, darů, talentů a jejich porozuměním a naplňováním v souladu s vnitřním já a vlastním tělem.

PODROBNOSTI